Dallas Nameštaj

OSNIVANJE

“Dallas Nameštaj” je osnovan 1990. godine u Tutinu kao porodična fabrika za proizvodnju tapaciranog nameštaja. Po osnivanju firma je rasla iz dana u dan  upošljavajući sve veći broj radnika. Intenzivan ekonomski, tehnološki i investicioni razvoj Preduzeća započeo je 1994. godine izgradnjom moderne fabrike za proizvodnju tapaciranog nameštaja sa najsavremenijom opremom i tehnologijom. Uporedo sa rastom kapaciteta, Preduzeće beleži i značajan rast zaposlenosti.Tokom dve decenije duge tradicije i proizvodnog iskustva, Kompanija “Dallas Nameštaj Podgorica” stvorila je prepoznatljiv brend kako na tržištu Republike Srbije, tako i na tržištima zemalja u regionu.
Danas, kompaniju “Dallas Tutin Nameštaj” čine: fabrika garnitura u koži, , kao i maloprodajni objekti, saloni nameštaja i robne kuće.Kompanija ima svoje sušare, savremeni vozni park sa namenskim vozilima za prevoz nameštaja do kupca i kompletnu servisnu službu.

Preduzeće je uspostavilo sistem menadžmenta kvalitetom koji je usaglašen i sertifikovan prema zahtevima SRPS ISO 9001:2001 i IQNET,  čime su se stekli uslovi za izvoz proizvoda. Sa dugogdišnjom tradicijom u izradi tapaciranog nameštaja, Kompanija je u svom usponu dobitnik mnogobrojnih priznanja ne samo na domaćem već i na medjunarodnom planu.

Proizvodnju i usluge Kompanija obavlja u više fabrika, maloprodajnih objekata i skladišta koje čine jednu kompaktnu organizacionu celinu:

Maloprodajni objekti, robne kuće i skladišta u svim većim gradovima Srbije

Proizvodni program

  • Tapacirani nameštaj
  • Treset

Standardi

Sistem menadžmenta kvalitetom DALLAS je usaglašen i certifikovan prema zahtevima standarda JUS ISO 9001:2001

sertifikati-dallas

Zaposleni

Posebnu pažnju Dalas Tutin Kompanija posvećuje zaposlenima koji su ekonomski zamajac firme. Davanjem olakšica i kredita zaposlenim, Kompanija znatno doprinosi poboljšanju socijalno ekonomskog položaja svojih radnika. Izuzetno visoki poslovni rezultati u prethodnim godinama je posledica ne samo kvalitetne proizvodnje već i kvalitetne usluge koju pružaju zaposleni u moderno opremljenim i najsavremenijim salonima nameštaja u zemlji.

Nagrade

Sa dugogodišnom tradicijom u izradi tapaciranog nameštaja, Dallas Podgorica Nameštaj je dobitnik mnogobrojnih priznanja na medjunarodnim i domaćim sajmovima.

dallas nagrade

Vizija

Strategija “Dalas Tutin Nameštaja” je da se dugoročno širi na evropskom i prekomorskom tržištu, koja će osvajati kvalitetom, dizajnom i konkurentnom cenom. Menadžment Kompanije okrenut je budućnosti, zato je “Dallas Nameštaj” ime koje uliva poverenje i sigurnost, koji vlastito poslovno dostojanstveno temelji na zadovoljstvu svoga kupca.